СИДОРОВ Володимир Анатолiйович

СИДОРОВ Володимир Анатолiйович
Дата народження: 
01/02/1952
Дата обрання: 
12/26/1990

Дисертації

Кандидатська дисертація: 
Изучение структурно-функциональных особенностей изолированных протопластов и реконструированных клеточных систем - 1979 рік
Докторська дисертація: 
Клеточная селекция мутантов растений и их использование - 1989 рік

Народився 2 січня 1952 р. у с. Н. Любар Любарського району Житомирської області.

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевчен­ка, біологічний факультет (1973). У 1970—1986 рр. — старший інженер, молодший, старший науковий співробітник Інституту ботаніки АН УРСР. У 1979 р. в Інституті фізіології рослин АН УРСР захистив канди­датську дисертацію на тему: «Изучение структурно-функциональных особенностей изолированных протопластов и реконструированных клеточных систем».

З 1986 р. — тимчасово виконував обов'язки завідувача лабораторії Інституту клітинної біології і генної інженерії АН України, м. Київ. У 1989 р. в Інституті фізіології рослин АН УРСР захистив докторську дисертацію на тему: «Клеточная селекция мутантов растений и их использование».

Коло наукових інтересів В.А. Сидорова включає біотехнологію рослин, клітинну селекцію, мутагенез, трансгенез. За його участю розроблялись біотехнологічні аспекти клітинної селекції рослин, вивчались фундаментальні питання мутагенезу та селекції in vitro різних типів му­тантів, їхнього використання в генетиці соматичних клітин, створюва­лись технології генетичної трансформації важливих сільськогосподар­ських культур та отримання важливого селекційного матеріалу.

Вченим було розроблено унікальні біотехнології генетичного конструювання таких культур, як картопля, пшениця, капуста, огірки тощо. На основі цих технологій було вперше отримано картоплю, стійку проти низки вірусних хвороб. Спільно з закордонними колегами виведено форми рослин, стійких проти гербіцидів та комах.

В. А. Сидоров вперше продемонстрував можливість поліпшення сільськогосподарських культур шляхом генетичної трансформації цитоплазмону. Він розробив технологію трансформації пластид у картоплі та вперше отримав картоплю з генетично зміненими хло­ропластами.

Опубліковано понад 130 наукових праць, з них 1 книгу, 1 монографію. Має 7 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.

Під керівництвом В. А. Сидорова захищено 6 кандидатських дисертацій.

Обрано у 1990 р. членом-кореспондентом УААН. Відділення рослинництва.

Є лауреатом Державної премії СРСР в галузі науки і техніки та лауреатом Державної премії УРСР в галузі науки і техніки, а також Пре­мії ім. В. Я. Юр'єва за монографію «Біотехнологія рослин. Клітинна селекція» (1992).